Avis Legal

Regula les condicions d'ús que han de ser observades pels usuaris d'aquest lloc web. Us demanem que el llegeixi el més atentament possible, ja que el fet d'accedir al mateix implica que Vostè ha llegit i acceptat les condicions que segueixen:

 

Condicions d'us

Als efectes de l'article 10 de La Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'informa l'usuari que el titular del lloc web és Punt de Llibre S.L. (a partir d'ara Punt de Llibre) amb domicili social a Lleida, carrer Bisbe Messeguer, 11 i amb adreça electrònica info@puntdellibre.com.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent del web i dels serveis accessibles des de la mateixa i a no utilitzar els serveis i informacions contingudes per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i als bons costums i a l'ordre públic.

Per a l'ús de determinats serveis, l'usuari haurà de registrar-se prèviament, seleccionant l'identificador i la clau d'accés personal que l'usuari es compromet a conservar i utilitzar amb la diligència deguda. Punt de Llibre no es responsabilitza pel que fa a l'ús indegut que es faci d'aquesta clau d'accés.

Punt de Llibre podrà interrompre temporal o definitivament, segons el seu criteri, l'accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que s'ofereixin a través del mateix, en qualsevol moment i sense avisar.

Finalment, als efectes de l'article 28 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, Punt de Llibre es compromet a confirmar cada compra que l'usuari realitzi a través del lloc web en un termini màxim de 48 hores. Aquesta confirmació es farà mitjançant un correu electrònic a l'usuari pertinent.

En el cas de comunicacions comercials per part de Punt de Llibre als seus usuaris, aquestes només tindran lloc en cas que dits usuaris hagin donat prèviament el seu consentiment exprés a través de la seva pàgina personal.

 

Drets de Propietat Intelectual

Punt de Llibre és titular dels drets de Propietat intel·lectual i industrial de la totalitat dels continguts del web. En qualsevol cas, Punt de Llibre disposa de la corresponent autorització per donar l'ús que crea convenient als seus continguts.

Queda terminantment prohibida la reproducció, llevat de per a ús privat, la posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d'explotació de tots o part dels continguts d'aquest web, així com el seu disseny. Aquests actes d'explotació sol podran ser realitzats mitjançant l'autorització expressa de Punt de Llibre i sempre que es faci referència explicita a la titularitat de Punt de Llibre d'aquests drets de propietat intel·lectual. En aquest sentit, aquelles persones que vulguin establir un enllaç o hiperenllaç entre la seva pàgina web i aquest lloc web, hauran de sol·licitar l'autorització expressa i per escrit de Punt de Llibre, sense que això impliqui una relació entre Punt de Llibre i el titular de la pàgina en la qual s'estableix l'enllaç, ni l'aprovació i acceptació per part de Punt de Llibre dels seus continguts o serveis.

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de Punt de Llibre, qualsevol manipulació o alteració d'aquest lloc web. Consegüentment, Punt de Llibre no assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se, d'aquesta alteració o manipulació per part de tercers.

 

Limitació de responsabilitat

A través d'aquest lloc web, Punt de Llibre els proporciona i els dóna accés a dades, programes, opinions, crítiques o informacions, qualssevol que sigui el seu origen, a través de la seva xarxa o xarxes. Punt de Llibre no garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat dels continguts dalt referits; consegüentment l'usuari accepta expressament deixar a Punt de Llibre exempt de qualsevol responsabilitat amb relació al que és anterior i assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés a aquests continguts, així com al seu ús, reproducció o difusió.