Condicions generals

Naturalesa del contracte

Mitjançant aquest contracte PUNT DE LLIBRE, S.L. ven al client i aquest compra a punt de llibre el producte especificat en la factura. S'entén per contracte l'operació de compravenda que s'instrumenta mitjançant aquest document. S'entenc per producte els llibres objecte de compra

 

Disponibilitat i preus

Les dades que apareixen en la nostra base de dades corresponen a llibres que tenim en existència o que alguna vegada han entrat en la nostra botiga. Sobre ells facilitem tota la informació que disposem a cada moment, doncs la pàgina s'actualitza diàriament. No assumim la responsabilitat sobre qualsevol error tipogràfic o aritmètic que pogués constar en la nostra pàgina.

Ens comprometem a mantenir els preus indicats en tots aquells llibres de disponibilitat immediata. No així en els quals no tenim. Un llibre es considera de disponibilitat immediata quan, a més de constar així en la web, es confirmi la seva disponibilitat per part de Punt de Llibre. Igualment els terminis que es donen per a productes no disponibles són sempre aproximats i en cap cas impliquen compromís algun per la nostra banda.

 

Recollides i envio

És possible recollir la comanda en la nostra botiga, dintre de l'horari establert i sempre que s'hagi rebut confirmació que està disponible. Per a això ha d'indicar-se així en el formulari de comanda. En el cas dels enviaments, l'import de les despeses d'enviament s'afegiran al preu total de la comanda. Si es tracta d'una comanda de diversos llibres, procurarem agrupar-los en un sol enviament sempre que sigui possible i que això no demori a l'excés el lliurament.

El cost de l'enviament es calcularà segons la següent taula:

Lleida Ciutat (fins a 2 Kg.)

Peninsula i Balears (fins a 2 Kg.)

Canàries, Ceuta i Melilla (fins a 2 Kg.)

Union Europea (fins a 2 Kg.) Més pes consultar

Resta d'Europa (fins a 2 Kg.) Més pes consultar

Altres destinacions (fins a 2 Kg.) Més pes consultar

El cost definitiu de l'enviament és sempre el que consta en la factura emesa per Punt de Llibre. En enviaments a països no comunitaris Punt de Llibre no es farà càrrec en cap cas del pagament d'impostos, aranzels duaners o altres càrrecs.

 

Cancelacions i devolucions

Les comandes es poden cancel·lar sense cost algun fins al moment que l'enviament es fa efectiu. Si rebem avís de cancel·lació una vegada el paquet estigui enviat, ho considerarem un devolució. Les devolucions poden fer-se fins a quinze dies després d'haver rebut el producte i les despeses d'enviament corren a càrrec del client. L'import de la compra no es retornarà, però es podrà utilitzar en altra compra. Queden excloses d'aquest supòsit aquelles devolucions que es derivin d'un error nostre o d'algun defecte del producte servit. En aquest caso Punt de Llibre es compromet a canviar el producte defectuós per altre igual. També ens farem càrrec de les despeses de devolució i d'enviament. Si no pogués fer-se el canvi, es reintegrarà l'import.

 

Pagaments

En cas d'escollir l'opció recollir a la llibreria el pagament es farà a la llibreria en el moment de retirar la comanda.

Quan es tracti d'enviaments a domicili, el pagament del producte s'efectuarà: 1-Amb targeta de crèdit a través d'una passarel·la · la bancària a la nostra entitat financera. 2. - Contra - reemborsament a través d'empresa logística. En aquest cas l'import s'incrementarà en el percentatge que apliqui l'agència per cobraments a tercers.

Els llibres de text, ja siguin recollits a la llibreria o enviats a domicili, s'abonaran mitjançant passarel·la · la bancària. Donada l'especifitat d'aquests llibres, que de vegades els centres escolars els substitueixen per altres sense previ avís o s'imprimeixen amb posterioritat a l'inici del curs, tindran la consideració de "PREVENDA" i l'import abonat s'entendrà com "LLIURAMENT A COMPTE". En el cas que algun llibre no es pogués servir, l'import li seria reintegrat.

Punt de Llibre enviarà la corresponent factura al client en el moment del lliurament de la comanda.

 

Seguretat i confidencialitat

Les transmissions de totes les dades personals es realitzen a través d'un sistema que garanteix la confidencialitat de les dades enviades.

Les dades personals que se sol·liciten són sempre els estrictament necessaris. Punt de Llibre es compromet a no donar-los altre ús que l'acordat i a no cedir-los ni vendre'ls a tercers en cap concepte. Aquestes dades queden emmagatzemats en la base de dades de puntdellibre.com. El client pot en qualsevol moment accedir a ells, des de la mateixa web, per a modificar-los. També pot sol·licitar que siguin esborrats.

 

Prevenda

L'enviament dels llibres comprats en PREVENDA, es realitzarà a partir de la seva publicació. Punt de Llibre no disposa de la data de sortida al mercat.