Missió, visió i valors

Missió.

Punt de Llibre fou fundada el 1985 amb l'objectiu d’abastir de llibres els estudiants i professors d'una incipient universitat pública a la ciutat de Lleida.

Volem contribuir a la difusió de la cultura creant espais propicis a la trobada amb el coneixement. Atenent el compromís moral amb el nostre entorn.

 

Visió.

Integrar tota la gestió empresarial amb suport informàtic.

Promoure el llibre i la lectura a través d'activitats culturals continues.

 

Valors.

  • Creativitat i innovació.
  • Treball en equip.
  • Identitat.
  • Professionalitat.
  • Passió.
  • Qualitat
  • Integritat
  • Voluntat de servei
  • Audàcia